dr hab. Anna Kozłowska


Instytut Filologii Polskiej UKSW
p. o. Kierownika Katedry Współczesnego Języka Polskiego
kierownik Zakładu Badań nad Językiem Autorów
Materiały dla studentów Linki

Egzamin poprawkowy z gramatyki opisowej języka polskiego dla I roku I stopnia filologii polskiej odbędzie się w œrodę 18 wrzeœnia o godz. 10.00.

W sesji poprawkowej będę dyżurowała w œrodę 18 wrzeœnia w godz. 12.00 - 13.30.


Wszystkim Współpracownikom i Studentom
najserdeczniej życzę wspaniałych wakacji. Do zobaczenia na szlaku!

Mój email
Informacja o ciasteczkach