dr hab. Anna Kozłowska


Instytut Filologii Polskiej UKSW
p. o. Kierownika Katedry Współczesnego Języka Polskiego
kierownik Zakładu Badań nad Językiem Autorów
Materiały dla studentów Linki

W semestrze zimowym będę dyżurowała w poniedziałki w godz. 11.30-12.30 w s. 422 (poza terminami Rad Wydziału).



Mój email
Informacja o ciasteczkach