GRAMATYKA OPISOWA JĘZYKA POLSKIEGO CZ. 2. (SKŁADNIA)

 1. Wprowadzenie do składni
 2. Opis zdania pojedynczego
 3. Opis zdania złożonego podrzędnie
 4. Opis zdania złożonego współrzędnie
 5. Wprowadzenie do składni strukturalnej
 6. Analiza na składniki bezpośrednie
 7. Konotacja składniowa jako podstawowy mechanizm zdaniotwórczy
 8. Typy wymagań konotacyjnych polskich leksemów i form
 9. Schematy zdaniowe polszczyzny
 10. Akomodacja składniowa
 11. Własności akomodacyjne leksemów i form
 12. Problemy opisu struktur złożonych. Wypowiedzenia niezdaniowe
 13. Inne płaszczyzny wypowiedzenia
Powrót do strony głównej