GRAMATYKA OPISOWA JĘZYKA POLSKIEGO CZ. 2. (SKŁADNIA)

  1. Wprowadzenie do składni
  2. Opis zdania pojedynczego
  3. Opis zdania złożonego podrzędnie
  4. Opis zdania złożonego współrzędnie
  5. Wprowadzenie do składni strukturalnej
  6. Analiza na składniki bezpośrednie
Powrót do strony głównej