METODOLOGIA BADAŃ NAD JĘZYKIEM CZ. 2.

  1. Semantic primitives
  2. Wprowadzenie do semantyki
  3. Podstawy pragmatyki. Akty mowy
  4. Teoria kooperacji Grice'a
  5. Etykieta językowa
  6. Aksjologia lingwistyczna
  7. Teoria relewancji
Powrót do strony głównej