METODOLOGIA BADAŃ NAD JĘZYKIEM CZ. 2.

  1. Semantic primitives
  2. Wprowadzenie do semantyki
  3. Podstawy pragmatyki. Akty mowy
  4. Teoria kooperacji Grice'a
  5. Etykieta językowa
  6. Teoria relewancji
  7. Tekst jako obiekt lingwistyki
  8. Etnolingwistyka
Powrót do strony głównej