WPROWADZENIE DO WIEDZY O JĘZYKU

  1. Przedmiot i zakres językoznawstwa
  2. Klasyfikacja znaków
  3. Istota i własności znaku językowego
  4. Funkcje znaków
  5. Problem znaczenia
  6. Język jako system
  7. Gatunkowe zróżnicowanie wypowiedzi
Powrót do strony głównej