WPROWADZENIE DO WIEDZY O JĘZYKU

  1. Przedmiot i zakres językoznawstwa
  2. Klasyfikacja znaków
  3. Istota i własności znaku językowego
  4. Funkcje znaków
  5. Problem znaczenia
  6. Język jako system
  7. Gatunkowe zróżnicowanie wypowiedzi
  8. Akty mowy
  9. Komunikacja nie wprost
  10. Inne reguły komunikacji
Powrót do strony głównej