METODOLOGIA BADAŃ NAD JĘZYKIEM CZ. 1.

 1. Problemy opisu języków świata
 2. Klasyfikacje języków świata cz. 1.
 3. Klasyfikacje języków świata cz. 2.
 4. Myśl lingwistyczna przed de Saussure'm cz. 1.
 5. Myśl lingwistyczna przed de Saussure'm cz. 2.
 6. Główne tezy Ferdinanda de Saussure'a
 7. Praska szkoła funkcjonalna
 8. Dystrybucjonizm
 9. Glossematyka
 10. Gramatyka generatywno-transformacyjna
 11. Model "Sens - Tekst"
 12. ''Kognitywny przewrót'' w lingwistyce
Powrót do strony głównej